Kontakt z nami / Contact with us

Zachęcamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie związane z pobytem w naszym apartamenncie. Istnieje możliwość kontaktu, przez telefon, pocztę elektroniczną, oraz serwisy społecznościowe.

We encourage you to contact us. We will answer every question related to your stay in our apartment. There is the possibility of contact via telephone, e-mail and social networking sites.

Każdy apartament posiada przydzielony garaż podziemny, który oddajemy do wyłącznej dyspozycji naszych gości

Each apartment has an assigned underground garage, which we give to the exclusive use of our guests.

Osiedle Marina Mokotów, ul. Rajska 1
Odległość od lotniska / Airport distance: 3.4 km
Osiedle Mokka Konstruktorska, ul. Konstruktorska 7
Odległość od lotniska / Airport distance: 3.7 km

Osiedle Galeria Park Top, ul. Obrzeżna 3
Odległość od lotniska / Airport distance: 3.9 km
Osiedle Marina Mokotów, ul. Przejazd 6
Odległość od lotniska / Airport distance: 3.4 km

  • email: moniqapartments(...)gmail.com (kropki zastępujemy znakiem @)
  • phone: +48698677387
  • Facebook