Filmik z drona / Drone-made movie

Zapraszamy do obejrzenia filmu z drona. 
We invite you to watch the drone-made film.